Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

aktualnosci

ogłoszenie o wynikach zbiórki publiczej za rok 2017

2018.01.31

zbiórka publiczna 2017

Łączna ilość zbiórek :  835

Łączna ilość zebranych ofiar w naturze :  4645 szt./ artykułów,

 

ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W 2017 :     61.721,00 zł

słownie : sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden  00/100 gr

* Koszt przeprowadzenia zbiórki :  13.612,60 zł

słownie : trzynaście tysięcy sześćset dwanaście 60/100 gr

 

w tym :

 

1) paliwo :                           12.005,00 zł

2) ulotki :                                350,00 zł

3) połaczenia telefoniczne :    1.257,60 zł

 

Dochód ze zbiórki : ( 61.721,00 zł - 13.612,60 zł ) =  48.108,40 zł

słownie : czterdzieści osiem tysięcy sto osiem 40/100 zł

 

Dochód ( 48.108,40 zł ) wydatkowano według poniższego zestawienia :

 

I Aktywizacja społeczno-zawodowa :

1) pokrycie części kosztów zapomóg finansowych dla osób zagrożonych wykluczeniem   : 18.000,00 zł

II Koszty bieżącego utrzymania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym :

1) pokrycie części kosztów zakupu żywności :  7.108,40 zł

III koszty eksploatacji :

1) utrzymanie Centrum Wspólnotowego :  23.000,00 zł 

 

* koszty przeprowadzenia zbiórki stanowią : 22,05 % łącznej kwoty środków uzyskanych ze zbiórki publicznej