Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

aktualnosci

ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej za 2016 rok

2017.02.15

zbiórka publiczna 2016

Łączna ilość zbiórek : 725

Łączna ilość zebranych ofiar w naturze :  3745    szt./artykułów,

 

ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2016 :    51.594,00 zł

słownie: piędziesiąt jeden tysięcy dziewiędziesiąt cztery 00/100

* Koszty przeprowadzenia zbiórki : 11.024,80 zł

  słownie : jedenaście tysięcy dwadzieścia cztery 80/100 gr

 

w tym :

 

1) paliwo :                              9.561,70 zł

2) ulotki :                                 300,00 zł

2) połączenia telefoniczne :      1.163,10 zł

 

Dochód ze zbiórki : ( 51.594 zł  -  11.024,80 zł ) = 40.569,20 zł

słownie : czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100 gr

 

DOCHÓD ( 40.569,20 zł ) wydatkowano według poniższego zestawienia :

I Aktywizacja społeczno-zawodowa :

1) pokrycie kosztów zapomóg finansowych dla osób zagrożonych wykluczeniem : 15.000,00 zł

 

II Koszty bieżącego utrzymania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym :

1) pokrycie części kosztów zakupu żywności : 5.569,20 zł

III Koszty eksploatacji :

1) Utrzymanie Centrum Wspólnotowego : 25.000,00 zł

* koszty przeprowadzenia zbiórki stanowią : 21,36% łącznej kwoty środków uzyskanych ze zbiórki publicznej.