Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

aktualnosci

ZAWIADOMIENIE

2019.05.24

WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia

„Emaus-Rzeszów”

zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia, że w dniu 07.06.2019 (piątek)

o godz. 18:00, drugi termin godz. 18.30

w Centrum Wspólnotowym Stowarzyszenia „Emaus-Rzeszów”

Przedmieście Czudeckie 406 b

odbędzie się

Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia dotyczące podsumowania

i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.

 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie zebrania,

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokulanta,

3. Zatwierdzenie porządku obrad,

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad,

5. Powołanie komisji Uchwał i Wniosków,

6. zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 23 kwietnia 2018 rku,

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, 

9. Sprawozdanie  merytoryczne z działalności OPP za 2018 rok,

10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej,

11. Zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej,

12. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia,

13. Informacja dotycząca realizacji projektu NFOŚiGW,

14. Wolne wnioski i oświadczenia,

15. Dyskusja,

16. Zamknięcie Walnego Zebrania