Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Historia

Emaus w Polsce:

 1. Początki Ruchu Emmaus w Polsce sięgają 1991 roku.Dzięki wsparciu  Emmaüs International w dniach 24-26 maja 1994 r. zorganizowano w Kolonii (Niemcy)sprzedaż specjalną, w której uczestniczy blisko 30 wspólnot Emmaüs z wielu krajów europejskich. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony został na powstanie pierwszej wspólnoty Emaus w Polsce.W dniu 16 kwietnia 1995 r. jako pierwsze w krajach Europy Środkowowschodniej zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Emaus w Lublinie,
 2. Stowarzyszenie Emaus w Nowym Sączu powstało w  1999 r.Na ,,fundamentach" istniejącego już  Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im.Św.Brata Alberta i z zachowaniem jego specyfiki utworzono odrębną wspólnotę-Emaus w Nowym Sączu. W roku 2003 dzięki inicjatywie i ofiarności Pana Janusza,byłego kompaniona utworzono wspólnotę Emaus w Krakowie . Stanowią one razem wspólnotę Emaus Brat Albert,

Emaus w Rzeszowie:

 1. Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów powstało 27.02.2006 roku dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu  wspólnoty Emmaüs z La Chaux-de-Fonds,Pani Georgette Cottat z Le Locle w Szwajcarii  oraz wspólnoty Emaus Brat Albert z Nowego Sącza i Krakowa.
 2. W wynajętej części budynku od Spółdzielni Rolniczej Samopomoc Chłopska zorganizowaliśmy skromną przestrzeń mieszkalno-socjalną dla osób potrzebujących a 08.12.2006 uruchomiliśmy  sprzedaż rzeczy używanych w kiermaszu przy  ul.Batorego 22,
 3. W styczniu 2006 r. po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Podkarpackiego  rozpoczeliśmy zbiórkę  publiczną wszelkich rzeczy używanych,
 4. W 2008 r.dzięki wsparciu Emmaüs Europe wspólnota zakupiła 41 arów ziemi w Przedmieściu Czudeckim(11 km.od Rzeszowa) z przeznaczeniem pod budowę domu dla 20 osób zagrożonych wykluczeniem oraz kiermaszu jako miejsca pracy,
 5. W 2011 r.dzięki wsparciu wspólnoty Emmaus z La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii wspólnota dokupiła kolejne 25 arów ziemi z przeznaczeniem pod ogród,teren zielony oraz budynek gospodarczy-służący tymczasowo jako mini-kiermasz,
 6. 27.09.2011 r.rozpoczęliśmy prace budowlane domu wspólnoty i kiermaszu w Przedmieściu Czudeckim, 
 7. Dnia 03.02.2012 otworzyliśmy mini-kiermasz Emaus-Rzeszów w Przedmieściu Czudeckim.
 8. W 2016 roku zostało otworzone nowo wybudowane Centrum Wspólnotowe w Przedmieściu Czudeckim. 

Wspólnota  stwarza każdemu członkowi warunki  do pobytu,pracy,rozwoju osobistego i społecznego, szanując przy tym  prywatność i indywidualność  każdej osoby.

Powszechny manifest Ruchu Emmaüs:

Przyjęty 24 maja 1969 roku w Bernie przez Pierwsze Zgromadzenie Międzynarodowe Ruchu Emaus

Preambuła

Emaus to nazwa osady w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję. Oznacza ona dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nasze wspólne przekonanie, że jedynie miłość może nas połączyć i poprowadzić razem naprzód.

Ruch Emaus zrodził się w listopadzie 1949 roku w wyniku spotkania:

 • ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz
 • ludzi, którzy nie mieli już, po co żyć,

przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego.
W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Powstały oprócz tego grupy przyjaciół i wolontariuszy, walczących w sferze publicznej i prywatnej.

1. Nasze Prawo

jest tym, od którego dla całej ludzkości zależy wszelkie życie warte przeżycia, wszelki prawdziwy pokój oraz radość każdego człowieka i każdej społeczności:
Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie. Służ w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym.

2. Jesteśmy pewni

że poszanowanie tego prawa powinno przyświecać wszelkim poszukiwaniom sprawiedliwości, a co za tym idzie - pokoju między ludźmi.

3. Nasz cel

to działanie na rzecz tego, by każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród mógł żyć, realizować się i spełniać poprzez wymianę i dzielenie się, jak również poprzez równą godność.

4. Nasza metoda

polega na tworzeniu, wspieraniu i inspirowaniu działalności ośrodków, w których wszyscy, w poczuciu wolności i szacunku, mogą sprostać swoim potrzebom i wzajemnie się wspomagać.

5. Nasz podstawowy sposób działania

to - wszędzie gdzie to możliwe - praca polegająca na zbieraniu przedmiotów i przywracaniu im wartości użytkowej oraz pomnażanie możliwości pilnych działań na rzecz najbardziej cierpiących.

6. Wszelkie inne sposoby działania

prowadzące do przebudzenia sumień i rzucające wyzwanie, powinny być również podejmowane, by służyć i zachęcać do służenia, w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym poprzez dzielenie ich trudów i zmagań - w sferze prywatnej i publicznej - aż do zniesienia przyczyn wszelkiej nędzy.

7. Nasza wolność

W wykonywaniu swoich zadań Emaus nie jest podporządkowany żadnemu ideałowi, prócz tego, który został wyrażony w niniejszym manifeście, ani żadnej władzy, prócz tej, która konstytuowana jest w łonie Ruchu zgodnie z jego własnymi zasadami działania. Emaus działa zgodnie z przyjętą przez Narody Zjednoczone Deklaracją Praw Człowieka oraz słusznymi prawami każdej społeczności i każdego narodu, bez rozróżnień politycznych, rasowych, językowych, duchowych czy jakichkolwiek innych. Od osób pragnących uczestniczyć w naszym działaniu nie można wymagać niczego, prócz akceptacji treści niniejszego manifestu.

8. Nasi członkowie

Niniejszy manifest stanowi prostą i precyzyjną podstawę działalności Ruchu Emaus. Musi być przyjęty i stosowany przez każdą grupę pragnącą być aktywnym członkiem Ruchu.